Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.70 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin

Aktywna pianka czyści nawet uporczywe zabrudzenia z szyb kominkowych i pieców.

Gruntownie usuwa uporczywe zabrudzenia

Przetestowana tolerancja materiałowa i wydajność

Czyste szyby kominkowe zapewniają lepsze przewodzenie ciepła

Uwaga:

  • Nie nadaje się do czyszczenia aluminium,  miedzi, powierzchni lakierowanych
  • Nie rozpylać w otwory, z których nie można zetrzeć pianki oczyszczającej.
  • Chronić wykładziny przed zachlapaniem.
  • Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Zaleca się stosowanie rękawic gumowych

Składniki: 5-15% węglowodorów alifatycznych, poniżej 5% tenzydów anionowych, poniżej 5% tenzydów niejonowych. Pozostałe: substancje zapachowe (Limonene), gaz nośny propan/butan, stabilizator piany.

Uwagi/Zagrożenia
Niebezpieczeństwo: Zawiera wodorotlenek sodu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwaga: ten produkt jest dostępny tylko w wysyłce paletowej, bądź odbiór osobisty.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...